perlaikyti

perlaikyti
pérlaikyti tr. 1. Jdr leisti pabūti kurį laiką: Geriausiai bus jas parlaikyti žemė[je] S.Dauk. Dėkavoju, pone, ką mane perlaikei, jau, rasit, mane atleisi, grįšiu į savo šalį BsPIII239. Žuvis, jį prarijusi, tris dienas ir naktis gyvą savo viduriūse perlaikė I.neleisti išeiti kurį laiką: Pérlaiko pernakt po pečium [vištą] ir vėl paleidžia Lp. Kai nueinu, tai mane pérlaiko per dieną Klvr. 2. refl. laikinai pagyventi, pabuvoti kur, apsistoti: Aš neturiu kur pársilaikyt Skdv. Pársilaikė pas seserį Rt. To[je] trobo[je] vagys parsilaikydavo Skdv. 3. per ilgai turėti, padėjus kur: Perlaikyti pečiuje pyragai apdegs . Neperlaikyk ragaišio Ėr. \ laikyti; aplaikyti; atlaikyti; dalaikyti; įlaikyti; išlaikyti; nulaikyti; palaikyti; perlaikyti; pralaikyti; prilaikyti; sulaikyti; užlaikyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • perlaikyti — pérlaikyti vksm. Pérlaikiau kepsniùs órkaitėje ir àpdegė …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aplaikyti — tr. 1. Ėr, Alv prižiūrėti: Nemoka bičių aplaikyti Rdd. Rūbą aplaikyk, tai daug ilgiau nešiosi Trgn. Gyvuliai aplaĩkomi gerai Mlt. | refl.: Reikia švariai apsilaikytie Jz. ║ duoti pragyvenimą: Reikia tėvai aplaikyt kap pats save Prl. Nejau jam… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atlaikyti — Š 1. tr., intr. neleisti ką padaryti, sukliudyti, sutrukdyti, suturėti: Atlaikiaũ virstantį J. Vandenį atlaikyti KII173. Dabar ir jam jau sunku atlaikyti ašaras I.Simon. Ar atlaikysi, jeigu ji norės už jo išeiti! Skr. Arklius nebuvo galima taip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dalaikyti — ×dalaikyti (hibr.) tr. išpildyti: Prisižadojimą reikia dalaikytie Tat. Per keiksmus žmogus nedalaiko žodžio brš. laikyti; aplaikyti; atlaikyti; dalaikyti; įlaikyti; išlaikyti; nulaikyti; palaikyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išlaikyti — 1. tr. Ds išturėti rankoje: Širdį drąsią ir ginklą rankoj išlaikyk! S.Nėr. Tas kvailys sako: „Nebegaliu durių išlaikyti, mesiu!“ BsMtII163. ║ neleisti ištrūkti, suvaldyti: Vienas jautis Jonui ištrūko, nubėgęs ir atsigėrė, o kitą jis išlaikė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • laikyti — laikyti, laĩko, laĩkė K 1. tr. turėti, kad nenukristų, neištrūktų: Stovi mergelė prie jo šalelės, laiko rankelėj šilkų skarelę DvD407. Laikyti kūdikį ant rankų NdŽ. Mėgink išsisukti, kad jau laĩko rankose savo Dkš. Šuo laĩko dešrą dantyse NdŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nulaikyti — N tr. 1. Lpl išturėti rankoje, prie savęs: Tokia sunki kartis – negaliu nulaikyti Lnkv. Sunku yra puokus (pūkus) nulaikyti Šts. ║ neleisti judėti, suvaldyti: Negaliu arklių nulaikyti J. Nenulaiko broleliai žirgelių BsO384. Dyki, gerai šeria, tai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • palaikyti — 1. tr. paturėti rankoje, neleisti nukristi: Iš to pasinaudoja ir siuvėjai: jeigu katram nuo adatos kaista pirštai, tai pagauna varlę ir palaiko rankoj BsPII325. ║ neleisti judėti, prilaikyti: Šlapi miežių kruopai palaiko sėlenas, vėtant vėjas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perbūdyti — 2 perbūdyti tr. perlaikyti paklotus (linus): Parbūdžiau linus, ir paliko minkšti Dr. būdyti; atbūdyti; įbūdyti; išbūdyti; pabūdyti; perbūdyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perklojėti — 1. tr. perlaikyti paklojus: Iki šiol daug būdavo perklojėtų linų rš. 2. refl. persistovėti paklotiems, per ilgai klojėtis: Šitie linai persiklojėję Ss. Persiklojėjusių linų pluošto tvirtumas sumažėja rš. klojėti; atklojėti; daklojėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”